Svájci Hozzájárulás Pályázatunk

Közösségi jelentőségű, illetve védett és fokozottan védett állatfajok felmérése és monitoring módszertan kidolgozása Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 területein. (SH/4/12)

2012-ben a Svájci–Magyar Együttműködési Program támogatásának köszönhetően páratlan lehetőség nyílt meg előttünk. Konzorciumunk – amelyet a Somogy Természetvédelmi Szervezet, az Őrségi, a Balaton-felvidéki és a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóságok, a Nyugat-magyarországi Egyetem, valamint a Természeti Örökségünk Alapítvány alkotott – ez idáig kevésbé kutatott Natura 2000 területek szisztematikus felmérését végezhette el a 2012-től 2016-ig terjedő időszakban. Összesen 204 100 hektárt, a hazai Natura 2000 területek 12%-át mértük fel Vas, Zala és Somogy megyében. Figyelmünk középpontjában az ezeken a területeken élő szitakötők, xilofág (faevő) bogarak, lepkék, kétéltűek, hüllők és denevérek álltak. Szakértőink több tízezer munkaórát fordítottak terepi kutatásra, amely során 76 faj több mint 25.000 adata gyűlt össze.

A projekt során végzett kutatások értékes adatokat szolgáltattak a közösségi jelentőségű fajok elterjedéséről. Ezeket az adatokat beillesztették a nemzeti park igazgatóságok GIS adatbázisába, s így elősegítik a döntéshozatalt a tervezési és engedélyezési folyamatok során. Ami még fontosabb, ezek az adatok szolgáltak alapul 60 SCI és 2 SPA terület kezelési javaslatainak összeállításához valamint Natura 2000 területek fenntartási terveinek az elkészítéséhez.

Fontos kiemelni, hogy konzorciumunk a gerinctelen fajok legkiterjedtebb kutatását valósította meg az elmúlt időszakban Magyarországon, amely a Svájci Hozzájárulás Program támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg.

A projekt eredményeit az alábbi könyvben publikáltuk: HARASZTHY L.& SÁFIÁN SZ. (szerk.)(2016): Védett állatfajok elterjedési atlasza Vas, Zala és Somogy megye Natura 2000 területein. Somogy Természetvédelmi Szervezet, Somogyfajsz.

Az atlasz digitális változata a képre kattintva letölthető.

A felmért fajok élőhelyéről és ökológiájáról jelentős tapasztalatok gyűltek össze, amelyek azokban az ajánlásokban jelennek meg, amelyet a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer továbbfejlesztéséhez tettünk. A felmérések tapasztalatai alapján egyes xilofág bogarakra faji szintű felmérési protokollok készültek, amelyeket javaslatcsomagként adtunk közre az alábbi kiadványban: RoznerGy. &LőkkösA. (2016): Útmutató Natura 2000 fajok monitorozásához. Xilofág bogarak. Somogy Természetvédelmi Szervezet, Somogyfajsz.

A kiadvány digitális változata a képre kattintva letölthető.