Szent Liget Művésztelep

Immár három évtizede törekszünk fenntartható gazdálkodással a tájképi és ökológiai értékek megőrzésére a Balaton és a Dráva közt húzódó ökológiai hálózat rendszerében.

Szoros szakmai kötelezettségeink mellett fontos feladatnak tekintjük az ember és a természet viszonyát, e kapcsolat változását bemutató tudományos és művészeti tevékenységi formák megőrzését, fejlesztését.

Természetvédelmi szervezetünk ökológiai munkája mellett a kortárs képzőművészeti programok indirekt módon jelentek meg. A Somogyfajszra érkező vendégek között számos alkotóművészt is megérintett a táj, akik első látogatásukat követően hamarosan művésztársaikkal tértek újra vissza. Egyúttal külső szervezésben több művésztelep és alkotótábor került megrendezésre a Somogy Természetvédelmi Szervezet területein. Így például a Pécsi Egyetem Művészeti Karának alkotótábora, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus nyári szabadegyeteme, egyéni alkotók projektjei: pl. Szabó Mariann DLA festő-médiaművész Kakpuszta című hely-specifikus munkája vagy Rezsonya Katalin DLA Kastélypark című projektje.

A természetábrázoláshoz kötődő Altamíra Egyesület tagjainak kezdeményezésére alakult meg a Szent Liget Művésztelep, melynek tevékenysége szorosan kapcsolódik a természetvédelmi szervezet célkitűzéseihez. A természet szépsége és végtelen gazdagsága által ihletett Altamíra Egyesület ismert képző- és iparművészek összefogásával alakult 1994-ben. Tagjai sorából Rádóczy Gyarmathy Gábor és Szunyoghy András 2005-ben látogatott el először Somogyfajszra, a Somogy Természetvédelmi Szervezet központjába, ahol a táj és az ember harmonikus kapcsolata megérintette őket.

Még abban az évben megalakult a Szent Liget Művésztelep, melynek tagjai olyan alkotóművészek, akik a képzőművészet számos területén dolgoznak, és a természetvédelem elkötelezett hívei. Munkáik középpontjában a természet értékeinek művészi megörökítése, népszerűsítése és a szemléletformálás áll.