KEOP pályázatunk

Belső-somogyi madár- és vidraetető tavak hálózatának kialakítása és a szomszédos fáslegelők helyreállítása    
KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0004

Kedvezményezett: Somogy Természetvédelmi Szervezet
A támogatás összege: 444 311 207 Ft (100 %-os támogatás)
Kivitelezés időpontja: 2013-2015.

Újjászülettek a vizes élőhelyek Belső-Somogyban, új táplálkozó területeket vehettek birtokba a fekete gólyák, réti sasok és a vidrák

Uniós forrásból éledtek újjá a vízjárta területek a fekete gólya, a réti sas és a vidra hazájában: Belső-Somogyban. A fejlesztések során a vízparti élőhelyek változékonyságának növelése, a táplálékforrások bővítése által a rétisas és fekete gólya fiókák túlélési esélye javult, a vidrapopulációk megerősödtek, a tájidegen fafajok visszaszorításával, az aranyvessző rendszeres kaszálásával a legelő eredeti vegetációja megerősödött, ugyanakkor a fáslegelő idős tölgyeinek az újulata is fejlődésnek indult.

A beruházás során a Somogyfajsztól Csokonyavisontáig húzódó 6 tavas területen megerősítettük az évtizedek óta elhanyagolt töltéseket, felújítottuk a megfelelő vízszint tartásához nélkülözhetetlen zsilipeket, átereszeket. A közel 175 hektárt érintő projekt keretében az eddig szárazon álló teleltető- és nevelőtavak újra megteltek vízzel. Somogyfajszon elkészültek a „Fekete gólya etető tavak”, és „Kanalasgém vizes élőhelyek” fantázianéven új, 6 egységből álló időszakos és állandó vízborítottságú tavacskákat alakítottunk ki, amelyeket 2015 tavaszán már birtokba is vettek a madarak.

A beruházás nemcsak természetvédelmi, hanem turisztikai szempontból is nagyon hasznos, jó példaként szolgál az ember és a természet közötti harmonikus együttélésre. Javulnak az itt élő állatok és növények életkörülményei, a táj pedig visszakapja azt a természetességet, amely korábban oly jellemzője volt e térségnek.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Tekintsd meg projektünk PR filmjét!