Magunkról

Egyesületünket, a Somogy Természetvédelmi Szervezetet 1980-ban alapítottuk, hogy együtt dolgozzunk Somogy megye természeti értékeinek megőrzéséért. Meggyőződésünk, hogy csak a táj hagyományain, adottságain alapuló fenntartható gazdálkodás szolgálhatja a somogyi emberek boldogulását,fejlődését, ökológiai értékeink fennmaradását.

Eleinte az egyes madárfajok védelme jelentette munkánkat, azonban egyre nyilvánvalóbbá vált számunkra, hogy valós eredményt úgy tudunk elérni, ha a fajok élőhelyét is védjük.
A Somogy Vadvíz Program keretében 1989-ben Magyarországon elsőként vásároltunk civil szervezetként természetvédelmi céllal ökológiai szempontból értékes területeteket. Ezzel kezdetét vette itthon az úgynevezett magán természetvédelem.

Mára 800 hektárnyi saját tulajdonban lévő élőhelyen folytatunk gyakorlati természetvédelmi kezelést. Fenntartjuk azokat a hagyományos gazdálkodási, területkezelési módokat, amelyek évszázadokon át biztosították az ökológiai értékek fennmaradásának feltételeit. Megőrizzük a halászat a pásztorkodás, a tradicionális magyar háziállatfajok tartásának hagyományait, kulturális örökségét.

Fontos feladatunknak tekintjük, hogy területeink természeti és kulturális értékeit és azok megőrzésének fontosságát minél több érdeklődővel megismertessük.

A Somogy Természetvédelmi Szervezet Magyarország Alaptörvénye Q cikkelyének megfelelően az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával, illetve a P cikkely értelmében tevékenykedik, miszerint a természeti erőforrások, különösen a termőföld, a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. Szervezetünk a 2017. évi LXXVI. törvény értelmében külföldről támogatott szervezetnek minősül, mert a fenti keretekben zajló közös, hazai és nemzetközi munkák pénzügyi forrásai részben külföldről, például az Európai Uniótól származnak.