Legelők fenntartása

Fotó: Sélley Miklós
A legeltetésnek köszönhetően a réten ismét teret nyer a szibériai nőszirom.

Legeltetés
A rét-legelő természetvédelmi kezelésének eszköze a tradicionális magyar háziállatok külterjes tartása és tenyésztése, az extenzív gyepgazdálkodás.  Mindez kiegészül az agresszíven előterörő, tájidegen növényfajok visszaszorításával. A somogyfajszi legelőn szürkemarha gulyát és rackanyájat legeltetünk. A legeltetés szakaszolva, a botanikai értékek vegetációs ciklusainak figyelembe vételével történik. 

Kaszálás
A rét kezelésének fontos része a kaszálás

Kaszálás
A fás legelő száraz dombhátain több ezer tő fekete kökörcsin, a mélyebben fekvő, nedvesebb részeken kiterjedt foltokban helyenként több száz tő pompás kosbor, hússzínű ujjaskosbor, vitéz kosbor is található. A süppedő talajban bármilyen munkagép csak jelentős taposási károkat okozva tud előre haladni, ezért a kosborok elvirágzása után az aranyvessző által borított területek kaszálása kézi erővel történik. A kosborok termőhelyén kívül eső, és a szárazabb területeken a gyomnövények visszaszorítását rotációs fűkaszával végezzük el, természetesen a vegetációs időszakot követően.

Buglyos szegfű
Buglyos szegfű

Az aranyvessző rendszeres kaszálásával az őshonos fűfélék és a kosborok ismét jelentős élettérhez jutottak. Az eddig elvégzett munka máris szembetűnő eredményt hozott: a réten ismét életteret nyert és színpompásan virít több kosbor, azaz orchidea faj, valamint a buglyos szegfű is.  A fekete kökörcsin több ezer virága ringatózik a somogyfajszi legelő sárgásbarna homoki gyepén. 

 Fotó: Kovács Hajnalka
A munkából önkénteseink is jelentős részt vállaltak.

 

Az akác visszaszorítása
A fás legelő korábbi elhanyagolt állapota, és a kedvező talajadottságok miatt az akác is nagy területeken borította el az eredeti növénytársulás élőhelyét. A száraz homokbuckák a fekete kökörcsin élőhelyei. Az akácborítás alól felszabadult jelentős nagyságú területek ismét kedvező feltételeket biztosítanak az eredeti vegetáció számára. Fontos és  nehéz fizikai munkát igénylő feladat volt az évszázados tölgyek alatt felnőtt akác újulat kitermelés, amely javította a tölgy természetes újulatának megerősödését.vállaltak.

Nőnapi kisborjú