A nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) új elterjedési adatai Nyugat-Magyarországon

Nyugati piszedenevér

A piszedenevér állomány egész Európában erősen megfogyatkozott, több helyütt kipusztult vagy a kipusztulás fenyegeti. Hazánkban is ritkának számít. Az élőhelyek gyors megszűnése miatt Európa-szerte veszélyeztetett. Erősen kötődik az őshonos fafajokból álló, idős – szinte összeroskadó – erdőkhöz. Szálláshelyeire faodúkban, gyakrabban leváló kéreg alatt, farepedésekben, ritkábban sziklahasadékokban bukkanhatunk. Erdőkben, erdei nyiladékokban, kis erdei tavak környékén, két és tíz méter közötti magasságban vadászik. Röpte gyors, fordulékony. Tápláléka szinte kizárólag éjjeli lepkékből áll.

Svájci Hozzájárulás projektünk keretében 2013. áprilisa és szeptemberének közepe között, Vas és Somogy megye számos Natura 2000 területén folytattunk denevér detektoros felméréseket. Ennek eredményeképp a nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus) előfordulása kimutatható volt a felmért 12 Natura 2000 terület közül 9-en. A faj hangját különböző folyómenti és ártéri erdei növénytársulásokban rögzítettük.

Vas és Somogy megyében a nyugati piszedenevér előfordulását 17 új 10×10 km2-es UTM négyzetből mutattuk ki a korábban ismert 10 UTM négyzeten felül. Az eredmények a faj lehetséges terjeszkedését mutatják alacsony fekvésű erdei területeken.

Nyugati piszedenevérA felmérések eredményét bemutató  Cikk a piszedenevér felmérési eredményeiről angolul jelent meg a Natura Somogyiensis 25.számában, 2014-ben.